Certificaten

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® bestaat uit 2 kenmerken:

  • Nieuwbouw
  • Bestaande bouw

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen is er voor iedereen, ongeacht of u huurder of eigenaar bent van uw woning. Wanneer u uw woning aanpast volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®:

  • Neemt de kans op een succesvolle inbraak met ca. 95 % af
  • Maakt u een goede kans op premieverlaging van uw inboedelverzekering
  • Voelt u zich aanzienlijk veiliger in uw woning.

Om dit te bereiken worden er eisen gesteld aan de sloten die u gebruikt. Goedgekeurde sloten e.d. herkent u aan het SKG-logo voorzien van 1, 2 of 3 sterren.

Er zijn 3 categorieën aangegeven:

  • SKG met 1 ster klasse standaard inbraakwerend
  • SKG met 2 sterren klasse zwaar inbraakwerend
  • SKG met 3 sterren klasse extra zwaar inbraakwerend